Etusivu

 

Tangon opetus

 

Tasokuvaukset

 

Tangosanasto

 

Milongat

 

KenkäKuusi

 

Tangolinkit

 

 

         
 

Opetustuntien tasokuvaukset

 

 

Yleistä

Tasokuvaukset on laadittu, jotta eritasoiset tanssinharrastajat saisivat opetuksesta parhaan mahdollisen hyödyn omalla taitotasollaan. Valinnan tekee jokainen itse. Halutessaan valinnalle voi hakea tukea ohjaajilta. Kysy rohkeasti tasovalinnasta myös silloin, kun osallistut muiden seurojen järjestämiin opetuksiin.

 

Opetusta annetaan kolmelle taitotasolle:

1. Yhdistetty alkeet-perustaso

2. Keskitaso

3. Edistyneet

Alkeet – perustaso: Tavoite oppia ja kerrata argentiinalaisen tangon peruselementtejä.

Opetus aloitetaan perusteista. Ennakkotaitoja ei tarvita. Soveltuu myös perusasioiden kertaamiseen. Alkeissa keskeisiä teemoja ovat viejän ja seuraajan roolijako, tanssiasento (avoin/suljettu), vartalon kannatus, vartalon kierto, kävelytekniikka eri rytmityksin sekä painonvaihdon vienti ja seuraaminen. Askelkuvioista opitaan perusteet etu- ja takaochosta sekä girosta. Musiikkina on selkeätempoinen rytmitango.

Perustasolla kehitetään perustekniikkaa, haetaan tuntumaa omaan ja yhteiseen akseliin sekä vapaaseen jalkaan. Keskeisiä teemoja ovat perusaskeleen variaatiot ja rytmitykset normaalissa ja ristisysteemissä, askelluslinjat, suunnan muutokset sekä giro. Uusina käsitteinä opitaan perusteita sacadasta. (sanastoa: etu-, taka- ja sivuaskel, cruzada, pivot, etu- ja takaocho, ocho cortado, toma, parada, giro, sacada, sandwich, media luna).

Musiikkina on pääasiassa rytmitango, mutta lisäksi opittuja taitoja aletaan harjoitella myös tangovalssin ja milongan rytmeihin. Milongaetikettiä harjoitellaan molemmilla tasoilla.

Keskitaso: Tavoite kehittää viennin ja seuraamisen tekniikkaa sekä oppia soveltamaan opittuja askelluksia omaan tanssiin myös tangovalssissa ja milongassa.

Teemoja ovat parin välinen yhteys sekä avo- että suljetussa tanssiotteessa, tanssiasennon sujuva muuttaminen avoimesta suljettuun ja päinvastoin, lineaarinen ja sirkulaarinen liike, parin kanssa oman ja yhteisen akselin hallinta, eriaikaisten askellusten vienti ja seuraaminen sekä seuraajan vapaan jalan käyttö. Opitaan ocho- ja sacadavariaatioita, peruskoristeluita, perusteita barridasta, boleosta, ganchosta ja volcadasta. (sanastoa: media luna, giro, sacada, barrida, parada, boleo, gancho, volcada ).

Musiikkivalikoima laajentuu: esim. Harjoitellaan oman tanssin sopeuttamista milongan rondaan.

Edistyneet: Tavoite hioa aiempien tasojen taitoja, oppia aiempaa monipuolisempia askelvariaatioita sekä oppia käyttämään niitä pieneen tilaan soveltuvassa suljetussa tanssiasennossa.

Teemoja ovat tilan anto suljetussa tanssiasennossa, viejän ja seuraajan takasacada, boleo-, parada-, barrida- , volcada-, colgada sekä lukkovariaatiot suljetussa ja/tai avoimessa tanssiasennossa. Opitaan lisää koristeluita, enrosque sekä kehitetään planeotekniikkaa. (sanastoa: calecita, soltada, giro caminata)

Musiikkivalikoima laajentuu eri säveltäjien tuotantoon. Opittuja taitoja opitaan soveltamaan niin tangoon, tangovalssiin kuin milongaan.

Yleensä perustason sisällöt omaksutaan 1 – 2 vuodessa, riippuen aiemmasta tanssitaustasta, henkilökohtaisista ominaisuuksista sekä ohjatun ja omatoimisen harjoittelun määristä. Keskitason asioiden omaksuminen vie 3 - 5 vuotta harjoittelumääristä (2 - 3 kertaa viikossa) ja ohjauksesta riippuen.

Viejällä roolin sisäistäminen vie kauemmin kuin seuraajan.